Om oss

 

 

Miraculix ble stiftet 15. mars 2018 av en gjeng sopp- og nyttevekstinteresserte, noen som på den tiden drev og utdannet seg til soppsakkyndige samt læreren deres. Foreninga har per i dag 7 soppsakkyndige. I tillegg har vi medlemmer som har utstrakt erfaring med bruk av lokale trær, urter og sopp både til matlaging, kosmetikk og farging av garn.

Hvor Miraculix bor? Jo, det skal vi fortelle deg. Miraculix bor i Sør-Varanger, helt øst i Finnmark, mellom Finland, Russland og Nesseby og med ishavet som nabo i nord. Dette er et veldig spennende stykke Norge rent sopp- og nyttevektssmessig, relativt uutforsket og med store variasjoner fra ytterste holme til innerste dal.

Foreninga vår legger opp til arrangementer basert på medlemmenes ønsker. Det kan f.eks være soppturer, turer der vi leter opp lokale urter,  soppkurs, urtekurs, kurs eller workshops i farging av garn, kurs eller workshops i bruk av never og røtter, koke-/smakskvelder, soppkontroller, barneaktiviteter… eller andre ting medlemmene vil at vi skal gjøre.
 
Har du lyst til å bli kjent med Miraculix, sånn på jevnlig basis? Da kan du følge oss på Facebook. Her kommuniserer medlemmer og andre interesserte med hverandre. Kanskje ønsker du å dele oppskrifter, bilder eller opplevelser. Kanskje vil du avtale tur med andre urte-/soppinteresserte eller lurer på om det finnes steinsopp i området. Eller kan det være at du bare ønsker å se hva som skjer i Miraculix sitt hjørne av verden? Uansett hva dine ønsker er; du finner oss ved å søke oss opp på Facebook eller ved å trykk på symbolet under. Og du; hvis du ønsker å bli medlem, er du hjertelig velkommen! 🙂

 

 


Kontaktinformasjon

Miraculix

Sør-Varanger Sopp og Nyttevekstforening

Miraculix@mail.com


Styret

Line Moe

Styreleder

924 33 421

1.linemoe@gmail.com

Berit Malmo

Nestleder

405 39 627

malmoberit@gmail.com

Henning Basma

Sekretær

Skaidre Fors

Kasserer

Ida Keihl Olsen

Styremedlem

Åshild Haug

Vara

Irene Karlsen

Vara