Høstsopptreffet 2022 i Pasvik i Finnmark

Høstsopptreff ingressbilde

Praktisk info

Fra: 25.08.2022 13:00

Til: 28.08.2022 12:00

Adresse: Bjørnsundveien 731, 9925 Svanvik, Norge

Forening: Miraculix, Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening

Region: Hele landet

Pris fra: 3500.00 kr

Ledere

Arrangementet er stengt for påmelding

Miraculix inviterer til taigasoppdager i Pasvikdalen

Høstsopptreffet 2022 er nå fulltegnet.

Ønsker du å tegne deg på venteliste kan du sende dine kontaktopplysninger til leder for arrangementet Berit (se venstremargen).
 Illustrasjon sopp21

Miraculix, Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening, har gleden av å invitere til høstsopptreff i Pasvik, helt vest i den sibirske taiga der Norge kiler seg mellom Russland og Finland. Vi ønsker alle soppinteresserte medlemmer fra hele landet velkommen til en innholdsrik langhelg med foredrag, turer og hyggelig samvær.

Basen er på Svanhovd (Svanvik) 40 km sør for Kirkenes. Temaet er taigasopper.

Torsdag 25. august. Dagen fylles av foredrag med norske og russiske mykologer om soppfunn på norsk og russisk side av Pasvikelva, og taigasopper

Fredag 26. august. På formiddagen kan du jakte på taigasopper og pensumsopper i Svanvikområdet, eller du kan være med på tilberedning av risker etter russisk/finsk tradisjon. Fredagens foredrag starter etter lunsj hvor det fokuseres på radioaktivitet i sopp og soppens klimatiske utfordringer i nord. En taigasoppspesialist vil fortelle oss om de små, brune soppene som vi vanligvis går forbi.

Lørdag 27. august. Dette er dagen for jakt etter Pasviks gjemte juveler. Soppturene går til lite besøkte områder i de dype skogene. Før turene starter, får du opplæring i hvordan du skal opptre hvis du møter bjørn.

Søndag 28. august. Søndag formiddag vil vår fagansvarlige veilede oss gjennom lørdagens spennende funn.

Illustrasjon sopp2


Sted for arrangementet

Arrangementet holdes på NIBIO Svanhovd, som ligger på Svanvik 40 min med bil fra Kirkenes. Svanhovd har 41 rom med mulighet til å ta imot 50 overnattingsgjester om noen bor på dobbeltrom. Det er ikke plass til alle på Svanhovd, så de som melder seg på først kan bo her.
Ønsker du å ordne egen overnatting selv kan du velge påmeldings-alternativet «uten overnatting».
Alle måltider gjennomføres på Svanhovd for alle deltagere.

NIBIO Svanhovd konferansesenter
Praktisk informasjon

Når du melder på har du to alternativ:

Alternativ 1: Deltagelse 25.08 – 28.08.22 med overnatting på Svanhovd (prisen inkluderer deltageravgift, overnatting og kost/dagpakker)

Alternativ 2: Deltagelse 25.08 – 28.08.23 der du selv ordner overnatting (prisen inkluderer deltageravgift og kost/dagpakker)

Betalingsinformasjon tilsendes umiddelbart etter  påmelding. Påmeldingen bekreftes først når betaling er gjort – med 7 dagers frist. Påmeldingen er da bindende.
Uteblitt betaling (ubekreftet påmelding) frigjør plass til eventuelle påmeldte som står på venteliste.

Svanhovd tilbyr et antall rom begrenset til 41, hvorav 9 kan brukes som dobbeltrom.
(Oppgi eventuelt i «Kommentar»-feltet om du ønsker å dele rom med en annen. Slik deling vil gi en liten reduksjon i pris, som vil bli refundert i etterkant).

For den som ordner overnatting selv, er hotellrom i Kirkenes et alternativ. Scandic Kirkenes holder av et visst antall rom for oss fram til 28. juli 2022.
Solvoll i Pasvik ligger ca 10 minutters kjøring sør for Svanhovd. De holder også av senger for oss.  Passer om flere ønske å bo samlet, uten «hotell»-standard.
Vi sender kontaktinformasjon til disse stedene hvis du har meldt deg på (uten overnatting).

Det blir mulig å parkere bobil ved Pasvik folkehøgskole. Vi har gjort avtale for inntil 10 bobiler for deltakere ved Høstsopptreffet.

Transport: Det er dessverre vanskelig på nåværende tidspunkt å si noe sikkert om mulighet for offentlig transport fra flyplassen og til Svanhovd i august. Dette må vi komme tilbake til.

Men vi antar at mange leier bil eller kommer i egen bil, og at flere av dere kjenner hverandre og kan gjøre avtaler innbyrdes. Vi har avtale med leiebilfirma, som holder av et visst antall biler til deltagerne i en rimelig periode etter påmeldingsfristen. Vi sender deg kontaktinformasjon til leiebilfirma etter påmelding.

Allergier: Vi oppfordrer til å bruke «Kommentar»-feltet i påmeldingen til å gi informasjon om eventuelle forhold vi som arrangør bør kjenne til, som for eksempel allergier og annet.

Arrangementet vil avvikles i tråd med nasjonale og lokale smittevernråd og retningslinjer. De generelle reglene om avlysing og avbestilling gjelder.
Pr 3.3.2022 tilføyes: på grunn av arrangementets nærhet til Russland, vil vi spesielt følge med på utviklingen etter Russlands invasjon av Ukraina, og følge anbefalinger fra nasjonale og regionale myndigheter.
Vi tar også forbehold om at det vil kunne bli endringer i programmet».

Flaggmix 2

 

Oppmøtedetaljer

Informasjon om kjørerute fra Kirkenes / Kirkenes lufthavn til Svanhovd sendes deltagerne.